Vyhledat

Platby příspěvků

Poplatek za sportovní činnost

V FK Baník Souš z.s. činí poplatek za sportovní činnost 500,- kč měsíčně. Poplatek se vždy platí vždy do 15. kalendářního dne v měsíci na účet : 107-1040803339/0800.

Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo dítěte bez lomítka a do popisu transakce uvádí jméno a příjmení dítěte. Neplatí se v roce měsíc červenec a srpen.

V případě, že budou v klubu sourozenci, platí se pouze jeden příspěvek.